Provinciaal Omgevingsplan weinig ambitieus

13 april 2006

Provinciaal Omgevingsplan weinig ambitieus

Groene organisaties reiken Provincie verbeterpunten aan voor natuur, milieu en landschap

De Milieufederatie Limburg, Stichting het Limburgs Landschap, Vereniging Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer Regio Zuid hebben een reactie gegeven op het ontwerp van het Provinciaal Omgevingsplan Limburg 2006. De Provincie wil door middel van het plan actief bijdragen aan de duurzame ontwikkeling van de kwaliteitsregio Limburg. Maar de groene organisaties vinden het plan op een aantal punten weinig ambitieus.

Zo wil de Provincie Limburg de Ecologische Hoofdstructuur pas in 2018 gerealiseerd hebben, terwijl andere provincies 2012 als streefdatum aanhouden. Ook op het gebied van duurzame energieopwekking heeft de Provincie weinig ambitie. Verder legt de Provincie zich in het POL al neer bij de reactivering van het historisch tracé van de IJzeren Rijn, terwijl de definitieve tracékeuze nog gemaakt moet worden.

De organisaties hebben de Provincie Limburg in een brief diverse verbeterpunten aangereikt voor natuur, milieu en landschap.

Tags: