Provinciale duurzaamheidsleningen voor energiebesparende maatregelen van start

5 november 2012

Provinciale duurzaamheidsleningen voor energiebesparende maatregelen van start

Naast de Limburgse Energiesubsidie (LES) biedt de Provincie Limburg vanaf 2 november 2012 de duurzaamheidslening aan voor huiseigenaren en huurders. Met deze duurzaamheidslening stimuleert de Provincie om tegen gunstige voorwaarden energiebesparende maatregelen te treffen, zoals het isoleren van daken, muren en vloeren en het aanbrengen van zonnepanelen, zonder daarvoor spaargeld aan te spreken.

De gunstige voorwaarden hebben onder meer betrekking op de lage rente van de lening. Deze ligt 3 procent lager dan de gangbare rentetarieven. De duurzaamheidslening kent een looptijd van 10 jaar bij bedragen tot € 7.500,- en 15 jaar tot € 25.000,-.Met de energiebesparende maatregelen gaat de energierekening meteen omlaag. De aanvrager bespaart hiermee voldoende om de lage rente en de aflossing van de lening te bekostigen.

Waarschijnlijk zijn de besparingen zelfs groter dan de kosten van deze lening, maar in ieder geval is dit kostenneutraal. Na 10 of 15 jaar is de lening afgelost en blijven de maandelijkse besparingen doorlopen. Als de huiseigenaar of huurder nog niet daadwerkelijk op de maatregelen verdiende, gaat deze dat dan zeker wel doen. Met bijvoorbeeld zonnepanelen, die een levensduur van minimaal 25 jaar hebben, wordt na een aflossingsperiode van 10 jaar dus nog zeker 15 jaar geld verdiend.

Met deze duurzaamheidlening blijft het recht op de Limburgse Energiesubsidie bestaan. Met de subsidie kan dan versneld een gedeelte van de lening worden afgelost.Echter, als in de toekomst de Limburgse Energiesubsidie niet meer beschikbaar zou zijn, is de duurzaamheidslening een goed alternatief.

Om een duurzaamheidslening aan te vragen, ga naar www.limburg.nl/lef, waar de voorwaarden staan beschreven en het aanvraagformulier gedownload kan worden.Rekenvoorbeelden, energiebesparende maatregelen en subsidie- en financieringsmogelijkheden staan op www.limburgseenergiesubsidie.nl

Bron: Provincie Limburg

Provinciale duurzaamheidsleningen voor energiebesparende maatregelen van start