Provincie en Milieufederatie kiezen samen lijn voor de toekomst

10 februari 2009

Provincie en Milieufederatie kiezen samen lijn voor de toekomst

Gezamenlijk persbericht van de Provincie Limburg en de stichting Milieufederatie Limburg.

Op maandag 26 januari 2009 heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen de Stichting Milieufederatie Limburg en de gedeputeerden Ger Driessen en Bert Kersten. De aanleiding is de discussie in een Statenvergadering eind vorig jaar, waarin een meerderheid kritiek uitte op de rol van de Milieufederatie als enerzijds meedenker aan de voorkant van projecten en anderzijds de organisatie die de gang naar de rechter zoekt.

Door de Provincie Limburg en de Stichting Milieufederatie Limburg zijn enkele concrete afspraken gemaakt. Deze afspraken hebben vooral betrekking op het invoeren van een jaarlijks bestuurlijk overleg en de ontwikkeling van een protocol om de juiste rol van de Limburgse stichting te kunnen bepalen. Dat protocol moet de Milieufederatie Limburg de handvaten bieden om op het juiste moment de juiste rolopvatting te kiezen.

Vanuit provinciezijde wordt er kritisch gekeken naar de nota Natuur- en Landschapsbeheer 2010-2020. Hierin staan de rollen die de stichting heeft toegewezen gekregen, beschreven.

De Milieufederatie en de provincie hebben tijdens het overleg ook afgesproken voor de verschillende nog lopende dossiers samen de lijn voor de toekomst te ontwikkelen. Uiteindelijk moeten er keuzes worden gemaakt die recht doen aan alle belangen, zoals milieu, natuur, landschap en landbouw.

Gouvernement Limburg