Provincie trekt stekker uit gebiedscommissies

5 juli 2010

Provincie trekt stekker uit gebiedscommissies

De Provincie Limburg heeft in mei jongstleden besloten alle gebiedscommissies per 1 oktober 2010 op te heffen. De provincie wil de komende tijd de nadruk leggen op uitvoering in plaats van overleg en projectvoorbereiding.

In het proces van de uitvoering is volgens de provincie geen rol weggelegd voor de gebiedscommissies. In plaats daarvan gaat de provincie afspraken maken met gemeenten en gemeentelijke bestuurders.

De Milieufederatie Limburg heeft een afgevaardigde in elke gebiedscommissie. Het is nog niet duidelijk wat de gevolgen van de opheffing van de negen gebiedscommissies in de praktijk gaat betekenen. De gebiedsindeling wil de Milieufederatie voor haar eigen werkzaamheden in ieder geval zo veel mogelijk handhaven, zoals onder meer voor de opzet van de regiovergaderingen.

Provincie trekt stekker uit gebiedscommissies