Raad van State: ‘Buitenring Parkstad mag worden aangelegd’

11 maart 2015

Raad van State: ‘Buitenring Parkstad mag worden aangelegd’

De Raad van State heeft vandaag besloten dat de Buitenring Parkstad mag worden aangelegd. De Natuur en Milieufederatie Limburg (NMF Limburg) en Natuurmonumenten betreuren deze uitspraak zeer.

Beide organisaties blijven van mening dat de Buitenring schade zal toebrengen aan de door Europa beschermde natuurgebieden Brunssummerheide en Geleenbeekdal. Door meer autoverkeer zal de stikstofdepositie op de kwetsbare natuur in deze gebieden toenemen met alle gevolgen vandien. Het Geleenbeekdal en de Brunssummerheide zijn niet zomaar natuurgebieden; het zijn Natura 2000-gebieden die volgens de Europese Unie de strengste bescherming genieten. NMF Limburg en Natuurmonumenten vinden het jammer dat de Raad van State van mening is dat zij de negatieve gevolgen voor de natuur niet hard hebben kunnen maken.

Extra asfalt is volgens de organisaties op lange termijn niet nodig, zeker niet in een krimpregio als Parkstad. Om de verkeersproblemen in de Parkstadregio aan te pakken – met aanzienlijk minder schade aan natuur en milieu en stukken goedkoper – hebben de twee natuur- en milieuorganisaties een paar jaar geleden een alternatieve buitenring gepresenteerd: ‘Parkstad Bereikbaar, Leefbaar en Groen’. Dit alternatief heeft van de provincie nooit een serieuze kans gekregen.

Het verzet van de natuur- en milieuorganisaties is gelukkig niet helemaal voor niets geweest, aldus Bart Cobben, beleidsmedewerker bij de NMF Limburg. ,,In eerste instantie zijn we door de Raad van State in gelijk gesteld. Als gevolg daarvan heeft de Provincie Limburg de plannen moeten aanpassen. Hierdoor werd de provincie gedwongen om extra maatregelen te nemen en nader onderzoek te doen. Als gevolg daarvan wordt nu aanzienlijk meer gedaan aan herstel van natuur en landschap.”

Frank Baselmans van Natuurmonumenten vindt het goed dat de Raad van State eindelijk uitspraak heeft gedaan. ,,Er is nu duidelijkheid voor alle partijen. Alleen jammer dat natuur en leefomgeving de dupe zijn geworden.”

Raad van State: Buitenring parkstad mag worden aangelegd