Raad van State laakt procedure provincie Limburg inzake luchthavenverordening

25 april 2012

Raad van State laakt procedure provincie Limburg inzake luchthavenverordening

De Raad van State heeft vanochtend de provincie Limburg op de vingers getikt inzake de provinciale luchthavenverordening. De procedure is niet volgens de regels verlopen en in strijd met de Algemene Wet Bestuursrecht.

De Milieufederatie Limburg had samen met andere partijen hiertegen een beroep ingediend. De Raad van State heeft hen vanochtend in het gelijk gesteld. De Raad van State heeft de provincie dan ook opgedragen het gebrek in de voorbereiding van de luchthavenregeling te herstellen en de plannen opnieuw ter inzage te leggen zodat belanghebbenden alsnog een zienswijze kunnen indienen.

De provincie had namelijk in eerste instantie namelijk verzuimd een geplande helihaven in Leudal in de plannen op te nemen. In tweede instantie werd de helihaven wel opgenomen, maar was het voor belanghebbenden niet meer mogelijk hiertegen te ageren.

Provinciale Staten moeten daarom de procedure opnieuw volgen en de luchthavenregeling voor helihaven Leudal alsnog ter inzage leggen, hiervan kennisgeving te doen en eventuele zienswijzen bij een nieuw besluit alsnog gemotiveerd overwegen. Bovendien moeten de beroepsgronden van de Milieufederatie en andere partijen aangemerkt worden als zienswijzen. Ook mag de helihaven Leudal niet worden gebruikt, zolang er geen geldige verordening is.

De volledige uitspraak van de Raad van State kun je hier lezen.

Raad van State laakt procedure provincie Limburg inzake luchthavenverordening