Raad van State verklaart beroep SML ongegrond

20 juli 2009

Raad van State verklaart beroep SML ongegrond

Vorig jaar tekende de Milieufederatie Limburg beroep aan tegen het aanwijzingsbesluit Zeer Kwetsbare Gebieden, omdat ze vond dat door dit besluit bepaalde natuurgebieden in Limburg niet meer beschermd zouden worden voor ammoniakuitstoot. De Raad van State heeft het beroep van de SML op 15 juli ongegrond verklaard.

De Raad van State is van mening dat de Provincie Limburg haar huiswerk goed heeft gedaan en dat de gestelde voorwaarden afdoende zijn. SML is teleurgesteld in de uitspraak, want het betekent in de praktijk dat volgens de Wet Ammoniak en Veehouderij (Wav) minder Limburgse natuurgebieden beschermd worden voor ammoniakemissies. De Milieufederatie hoopt dan ook dat de ammoniakparagraaf in de beheerplannen van Natura 2000 deze gebieden toch afdoende bescherming zal bieden.

Raad van State verklaart beroep SML ongegrond