Raad van State vernietigt wederom provinciaal besluit Buitenring Parkstad

25 april 2012

Raad van State vernietigt wederom provinciaal besluit Buitenring Parkstad

De Raad van State heeft vanochtend de natuurvergunningen die het college van Gedeputeerde Staten van Limburg heeft verleend voor de aanleg en het gebruik van de Buitenring Parkstad Limburg, vernietigd. Het gaat om vergunningen op grond van de Natuurbeschermingswet.

De vergunningen zijn nodig omdat het tracé van de Buitenring door en langs de Natura 2000-gebieden Geleenbeekdal, Brunssummerheide en Teverener Heide loopt. Tegen die vergunningen zijn de Milieufederatie Limburg, Vereniging Natuurmonumenten, IVN en twee inwoners uit Hoensbroek in beroep gegaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Zij voeren aan dat door de aanleg en het gebruik van de Buitenring meer stikstof wordt uitgestoten op de beschermde natuurgebieden. ‘Die gebieden zullen daardoor aangetast worden’, aldus de organisaties en de inwoners.

De Raad van State heeft in december 2011 ook al een vernietigende uitspraak gedaan over het Provinciale Inpassings Plan dat de aanleg van de Buitenring mogelijk moet maken. In die uitspraak werd het inpassingsplan van tafel geveegd, omdat er naar het oordeel van de Raad van State ‘geen toereikend inzicht bestaat in de gevolgen van de weg voor de beschermde natuurgebieden Brunssummerheide en Geleenbeekdal’. Een vernietiging van de NB-wet vergunning is dan ook een logische stap daar de provincie geen nieuwe feiten en gegevens meer heeft aangeleverd.

Toine Wuts (beleidsmedewerker Milieufederatie Limburg) reageert verheugd op de uitspraak van de Raad van State. ,,Die uitspraak was te verwachten aangezien de Raad van State in december vorig jaar ook al het Provinciaal Inpassings Plan had vernietigd. De Provincie Limburg had een ieder deze weg naar de Raad van State dan ook kunnen besparen.”

Vereniging Natuurmonumenten en Milieufederatie Limburg hopen nog steeds dat de provincie de handreiking van de beide organisaties aanneemt om samen te gaan werken aan een duurzame oplossing voor Parkstad: een alternatieve wegvariant die tegemoet komt aan de provinciale doelen en die ruimte geeft aan een evenwichtige gebiedsontwikkeling in de regio

De volledige uitspraak van de Raad van State kun je hier lezen.

Raad van State vernietigt wederom provinciaal besluit Buitenring Parkstad