Raad van State zet rem op aanleg Buitenring

1 april 2011

Raad van State zet rem op aanleg Buitenring

De Raad van State heeft het Inpassingsplan van de Buitenring geschorst. Dat is het bestemmingsplan voor het gebied waar de weg straks wordt aangelegd. De Milieufederatie Limburg, Natuurmonumenten, actiecomité’s en inwoners hadden hierom verzocht.

De provincie Limburg blijft optimistisch over de aanleg van de Buitenring en verwacht niet dat de aanleg vertraging oploopt door de uitspraak van de Raad van State. De provincie wil in oktober beginnen met het aanleggen van de weg middels een spoedprocedure.

Maar volgens de Raad van State is er eerst nader onderzoek nodig naar de gevolgen van de Buitenring. Daarvoor leent deze spoedprocedure zich niet. Aanleg van de weg heeft onomkeerbare gevolgen voor natuur en milieu, zeggen de tegenstanders. Ook vinden ze de weg overbodig. De Raad van State vond dat er genoeg redenen waren om daarop het Inpassingsplan te schorsen.

De Milieufederatie Limburg noemt de uitspraak van de Raad van State over de Buitenring een juiste beslissing. De federatie pleit voor een andere variant van de Buitenring, die de natuurgebieden intact laat, maar wel een oplossing biedt voor infrastructurele knelpunten in de regio Parkstad.

De gemeente Kerkrade overweegt in beroep te gaan tegen de uitspraak van de Raad van State. Kerkrade mag namelijk niet meer procederen van de Raad van State, omdat de Buitenring onder de crisis- en herstelwet valt. Die wet laat niet toe dat overheden tegen elkaar procederen bij de rechtbank.

Volgens de Provincie Limburg moet de uitspraak van de Raad van State gezien worden als een puur procedureel besluit. Met aannemer MNO Vervat is afgesproken dat de aanleg eind dit jaar of begin volgend jaar van start kan gaan. Het contract daarvoor is onlangs door beide partijen ondertekend. De provincie gaat er vanuit dat de aanleg van de 135 miljoen euro kostende vierbaansweg inderdaad dit jaar nog zal starten. Eind 2015 zou de weg gereed moeten zijn.

Tegen de Buitenring is de nodige weerstand. De Raad van State buigt zich in september tijdens 6 zittingen over de 144(!) ingediende bezwaren.

Raad van State zet rem op aanleg Buitenring