Raadselachtig optreden van de Duitse verkeersminister

30 mei 2006

Raadselachtig optreden van de Duitse verkeersminister

Minister Wittke beantwoordt vragen over het onderzoek naar de IJzeren Rijn slechts met vraagtekens

De Duitse burgers en natuur- en milieuorganisaties in zowel Duitsland als Nederland zijn bezorgd dat het onderzoek van verkeersminister Oliver Wittke (NRW) naar de mogelijkheden van reactivering van de IJzeren Rijn, te beperkt is. Het openen van de spoorweg voor een paar treinen, maakt het mogelijk dat ongemerkt binnen een paar jaar een veelheid van dat aantal over de IJzeren Rijn rijdt. Dit is een salamitactiek waarbij de oude spoorlijn zonder geluids- en veiligheidsmaatregelen een TEN-lijn wordt. Men moet er niet aan denken dat er dan ongemerkt chemische treinen van Bayer door de steden en dorpen gaan rijden.

Die Deutsche Burgerinitiatieven und die Natuur und Umweltschutz organisationen in Deutscland und die Niederlande sind besorgt dass die untersuchung von verkehrsminister Oliver Wittke (NRW), nach die möglichkeiten der reactivierung des Eisernen Rheins, zu beschränkt sind. Eine eröffnung des Eisernen Rheins für ein paar Züge macht es dann möglich dass ungemerkt in ein paar jahren eine vielfalt der anzahl über die strecke färht. Eine salamitacktiek wobei die alte linië ohne larmschutz und sicherheitsmassnahmen eine TEN linië wird. Man muss ja nicht dran denken dass dan unbemerkt chemie züge von Bayer durch die städte und dörfer gehen.

 

Tags: