Reactie Groene organisaties Aanvullingswet natuur

23 januari 2017

Reactie Groene organisaties Aanvullingswet natuur

Een grote coalitie van natuur-, landschaps- en dierenwelzijnsorganisaties (hierna: de groene organisaties) – waaronder de Natuur en Milieufederaties – hebben gereageerd op de Aanvullingswet natuur, waarmee de Wet natuurbescherming zal worden geïntegreerd in de Omgevingswet.

De groene organisaties vinden het van groot belang dat de integratie van de Wet natuurbescherming in de Omgevingswet op een zorgvuldige wijze geschiedt en dat geen afbreuk wordt gedaan aan het beschermingsniveau van de natuur.

Lees de volledig reactie hieronder:

Reactie Groene Organisaties Aanvullingswet natuur

reactie groene organisaties aanvullingwet natuur