Reactie Milieufederatie MER ontgrondingen ENCI

22 oktober 2008

Reactie Milieufederatie MER ontgrondingen ENCI

De Milieufederatie is van mening dat de MER op een aantal punten niet voldoet. Bovendien wil de federatie een zo spoedig mogelijke stop van de mergelafgravingen door ENCI en maakt ze zich er sterk voor dat er nu nagedacht moet worden over hoe verdere afgraving leidt tot verbetering van de eindtoestand van de groeve. ENCI groeve maastricht De reactie van de Milieufederatie is voor een groot deel gebaseerd op de resultaten van een onderzoek van bureau Witteveen+Bos, uitgevoerd in opdracht van Natuurmonumenten, de organisatie die de groeve na afgraving onder haar beheer zal krijgen. De federatie meent dat de conclusies in de MER gebaseerd zijn op grote onzekerheden en dat de onderbouwing ondeugdelijk is. De Milieufederatie pleit voor een duurzame inrichting van de groeve na stopzetting van de afgravingen, waarbij goed uitgewerkt dient te worden hoe om te gaan met flora, fauna en waterhuishouding.

Tags: