Reactie rapport Van Geel over toekomst MAA: Méér in plaats van minder overlast

28 januari 2021

Reactie rapport Van Geel over toekomst MAA: Méér in plaats van minder overlast

Volgens het rapport ‘Op zoek naar verbinding’ dat oud-politicus Pieter van Geel eerder deze week presenteerde kan het aantal vluchten op Maastricht Aachen Airport (MAA) de komende tien jaar tot wel 50 procent toenemen. Ook roept Van Geel op een duidelijke keuze te maken tussen vracht en gemengde luchtvaart. Hieronder volgt de eerste voorlopige reactie van de Alliantie tegen Uitbreiding MAA, waar de NMF Limburg deel van uitmaakt.

 

Vliegbewegingen en overlast

Positief is de Alliantie over het advies om voor MAA de normale sluiting tijdens de nachtelijke uren toe te passen. Geen vluchten meer tussen 6.00 en 7.00 uur ’s ochtends.

Van Geel stelt voor om de ‘latente ruimte’ in de huidige vergunning niet vol te vliegen. Ook dat is positief te noemen. Maar aan de wens van de omwonenden, dat er sprake zou zijn van een beperking van de bestaande overlast, wordt op geen enkele wijze tegemoet gekomen. Integendeel, Van Geel maakt ruimte voor een groei van 8.000 vliegbewegingen (2019) naar 11.000 à 12.000 bewegingen in 2030, een toename met 50%. Overigens: de PlanMER van de Luchtvaartnota noemt voor MAA in 2030 een aantal van 8.680.

De Alliantie is sceptisch over de gesuggereerde vlootvernieuwing die voor stillere vliegtuigen moet zorgen. En elektrisch vliegen voor zware vrachtvliegtuigen is een natuurkundige onmogelijkheid.

Het door Van Geel gehanteerde concept van ‘ernstig gehinderden’ is een theoretisch construct, dat geen recht doet aan de daadwerkelijk ervaren hinder van de reëel overkomende vliegtuigen. En dat worden er dus aanzienlijk meer met veel meer minuten lawaai. Het aantal ‘ernstig gehinderden’ wordt immers berekend op basis van een berekende gemiddelde belasting per etmaal. Dit gemiddelde is veel en veel lager dan de pieken die de werkelijke overlast veroorzaken.

De Alliantie verwelkomt de erkenning (voor het eerst in een ‘officieel’ document gedaan), dat er een einde moet komen aan de onhoudbare situatie voor de inwoners van Schietecoven en Geverik. Dat is pure winst. Over de wijze waarop die toestand moet worden beëindigd verschillen we van mening.

MAA als vrachtvliegveld

Van Geel suggereert de Provincie om te kiezen tussen een ‘gemengde’ en een vrachtluchthaven, met een voorkeur voor MAA als een vrachtluchthaven, die in 2030 ruim 300.000 ton verwerkt (2019: 111.000 ton), een verdrievoudiging dus. En die daarbij gebruik maakt van de verlengde startbaan van 2750 meter, waardoor de grootste vrachtvliegtuigen vanaf Beek kunnen opstijgen.

Die grootste vrachtvliegtuigen, volgetankt en volgeladen, zorgen ook voor de meeste overlast voor mens en milieu.

In het rapport Van Geel wordt (ook voor het eerst) erkend, dat instandhouding van luchthaven MAA een forse jaarlijkse bijdrage van de Provincie Limburg zal blijven vragen. Ook stelt hij dat MAA als vrachtluchthaven geen regionale functie vervult en weinig relatie heeft met de regionale economie.

Keuze Provinciale Staten

De Alliantie meent dat de keuze voor MAA als vrachtvliegveld tot gevolg heeft dat de besluitvorming in Provinciale Staten van Limburg overzichtelijker en eenvoudiger zal zijn.

Die besluitvorming spitst zich namelijk toe op deze vraagstelling: wil de Provincie Limburg in zijn kleinschalige en kwetsbare landschap een luchtvrachthub subsidiëren:

  • die niet is ingebed in de regio, maar opereert op de schaal van Noord-West Europa en dus geen ‘basisinfrastructuur’ voor Limburg is;
  • in de wetenschap dat daar tot in lengte van jaren structureel veel provinciaal geld op moet worden bijgelegd;
  • en dat deze luchthaven weliswaar een (beperkt) aantal arbeidsplaatsen met zich mee brengt, maar verder los van de regionale economie functioneert en dus (opnieuw) voor Limburg geen ‘basisinfrastructuur’ is;
  • daarbij de scepsis van prominente kenners van de luchtvaartbranche negerend over de toekomst van MAA als vrachtluchthaven;
  • in de wetenschap ook dat hiervoor de buurtschappen Geverik en Schietecoven moeten worden gesloopt en ‘geherstructureerd’ (wat eerder 100 dan de begrote 10 miljoen euro zal vragen);
  • dat hiervoor een groeiende overlast voor de omwonenden wordt geaccepteerd;
  • en dat een van onze belangrijkste en meest vitale economische sectoren, die van recreatie en toerisme in het Heuvelland, op het spel wordt gezet. (Het is een illusie te denken dat er binnen de grenzen van Zuid-Limburg andere vliegroutes denkbaar zijn die onze toeristen niet zullen wegjagen).

Dat is niet een heel moeilijke afweging!

De Alliantie heeft eerder al vastgesteld, dat Pieter van Geel met een onmogelijke opdracht het veld ingestuurd is. Dat is vandaag bevestigd.
Zijn advies draagt, zo hopen wij, wel bij aan het maken van de voor Limburg en zijn inwoners meest profijtelijke keuze. Zoals de recente maatschappelijke kosten-baten analyse over MAA al uitwees: voor de Limburgse welvaart is een kleine luchthaven MAA de beste optie.

Neem voor meer informatie contact op met de Alliantie Tegen Uitbreiding MAA via alliantie@stopgroeimaa.nl of kijk op de website stopgroeimaa.nl

Alliantie tegen Uitbreiding MAA | 27-01-2021