Reactie SML vrijstellingsbesluit camperplaatsen Op de Paal Bergen

12 augustus 2008

Reactie SML vrijstellingsbesluit camperplaatsen Op de Paal Bergen

De Milieufederatie heeft gereageerd op het vrijstellingsbesluit van de gemeente Bergen om vijftien camperplaatsen toe te staan aan Op de Paal 4. Op basis van de Groene wet- en regelgeving van de Provincie Limburg dient er een planologische natuurtoets te worden uitgevoerd als het projectgebied zich in de Ecologische Hoofd Structuur (EHS) of in de Provinciale Ontwikkelingszone Groen (POG) bevindt. Daarnaast dient er een Habitattoets te worden uitgevoerd als het projectbesluit in of in de buurt van een Natura 2000 gebied ligt. ,,Nu een dergelijke toets ontbreekt, is niet aangetoond dat met zekerheid significante negatieve effecten worden uitgesloten," aldus de Milieufederatie in haar reactie. De Milieufederatie betreurt dat voornoemde toetsen niet zijn uitgevoerd, te meer daar het initiatief in een POG ligt en bovendien grenst aan het Natura 2000 gebied Maasduinen.Desondanks ziet de federatie af van verdere juridische procedures. Wel wordt verzocht bij het opstellen van het beheersplan voor gebied Maasduinen rekening te houden met cumulatieve effecten van de genoemde en eventuele toekomstige initiatieven.

Tags: