Reactivering IJzeren Rijn geen optie

11 april 2006

Reactivering IJzeren Rijn geen optie

Samenwerkingsverband biedt Duitse Minister NRW Nederlandse onderzoeksrapporten aan

Het Samenwerkingsverband IJzeren Rijn heeft de Minister van Verkeer in het Duitse Nordrhein Westfalen in een brief laten weten dat de reactivering van het historisch tracé van de IJzeren Rijn geen optie is. Het Samenwerkingsverband heeft de Minister rapporten van enkele Nederlandse studies aangeboden, waaruit blijkt dat het in gebruik nemen van het historisch tracé van de IJzeren Rijn geen duurzame TEN-waardige oplossing is. Het Samenwerkingsverband erkent dat een goede spoorwegverbinding tussen Antwerpen en Duisburg noodzakelijk is, maar dat de modernisering van de 200 jaar oude spoorweg geen goede oplossing is; de IJzeren Rijn ligt niet op een goede plek en kan niet voldoen aan de toekomstige vraag naar transportmogelijkheden.

Tags: