Rechtbank Roermond doet uitspraak over racecircuit Venray

20 augustus 2021

Rechtbank Roermond doet uitspraak over racecircuit Venray

Op 18 maart 2021 stond de NMF Limburg samen met andere natuur en milieuorganisaties en omwonenden in de rechtbank in Roermond tegenover de eigenaar van het racecircuit in Venray. De rechter heeft nu uitspraak gedaan.

Eigenaar Harry Maessen en de stichting Raceway Venray exploiteren in Ysselsteyn een racecircuit: Raceway Venray, ook wel bekend als Circuit de Peel. Hiertegen maken de NMF Limburg, de vereniging Milieudefensie, de stichting Natuur en rust en een aantal omwonenden – samen het Collectief genoemd – al jaren bezwaar. Vanwege onder meer de geluidsoverlast, de stikstofuitstoot van de racevoertuigen op nabijgelegen Natura 2000-gebieden en de ligging van het racecircuit tegen Goudgroene natuurzone aan.

Vaststellingsovereenkomst van 2013

In de zogenaamde Vaststellingsovereenkomst (VSO) zijn beide partijen in 2013 overeengekomen dat  Maessen per jaar 7 geluidsdagen op een zaterdag en 7 geluidsdagen op een zondag het circuit mag gebruiken. Deze dagen moet hij één maand van tevoren aankondigen.

Waar gaat het geschil over?

Volgens het Collectief heeft Maessen zich in de afgelopen jaren niet aan de verplichtingen uit de VSO gehouden – er zijn veel meer dagen geracet dan is afgesproken – en moet hij hiervoor een (forse) boete betalen. Daarnaast heeft het Collectief verzocht om de VSO op bepaalde punten aan te vullen, onder andere met de bepaling dat als het geluidsmonitorsysteem op het circuit – het zogenaamde Munisense-systeem – een geluidswaarde meet van meer dan 80 decibel, het geluid hoorbaar wordt geacht op de kruising Bakelsedijk/Peelweg. Voor het bepalen van de hoorbaarheid van het circuit, geldt volgens de VSO deze kruising als referentiepunt. Verder is volgens Maessen het gebruik van karts op het circuit onbeperkt toegelaten, omdat karts door beide partijen zijn aangemerkt als niet hoorbaar. Dit wordt door het Collectief tegengesproken.

Uitspraak rechter

Het Collectief heeft onvoldoende metingen laten uitvoeren op het afgesproken referentiepunt
Er is sprake van een geluidsdag bij elk gebruik van racevoertuigen zoals omschreven in de VSO én bij elk ander gebruik van het circuit dat op de kruising Bakelsedijk-Peelweg hoorbaar is. De waarneming van de hoorbaarheid van het circuit moet worden vastgesteld door twee geluidspecialisten. In geen enkel jaar heeft het Collectief volgens de rechtbank voldoende metingen op het referentiepunt uit laten voeren, waaruit zou blijken dat er op het circuit meer wordt geracet dan is afgesproken.

De Vaststellingsovereenkomst hoeft niet te worden aangevuld
De rechter wil daarnaast de VSO niet aanvullen, omdat ook meteen bij het opstellen van de VSO gekozen had kunnen worden voor het meten via het Munisense-systeem.

Er mag niet onbeperkt met karts worden geracet
Volgens de rechter vallen karts wel degelijk onder de definitie van een racevoertuig. Dit is volgens de VSO elk voertuig met een verbrandingsmotor dat op het referentiepunt (kruising Bakelsedijk – Peelweg) hoorbaar is. Daar zijn alleen gekentekende voertuigen van uitgezonderd. Als tijdens een kartwedstrijd te veel herrie wordt gemaakt, telt die mee als geluidsdag. Maar dan moeten de omwonenden wel aantonen dat ontoelaatbare geluidsoverlast is veroorzaakt.