Rechter schort werkzaamheden IJzeren Rijn op

16 september 2005

Rechter schort werkzaamheden IJzeren Rijn op

Milieufederatie en bewoners Budel-Schoot blij met overwinning

De rechtbank in Den Bosch heeft bepaald dat de geplande werkzaamheden aan het tracé van de IJzeren Rijn bij Cranendonck opgeschort moeten worden. Dit hadden de Milieufederatie Limburg en bewoners rond het spoor in een kort geding geëist. De Milieufederatie was volgens de rechter geen direct belanghebbende in deze zaak, omdat Brabant niet haar werkgebied is. De bewoners waren dit wel en zo heeft het recht toch gezegevierd.

De werkzaamheden aan het historisch tracé van de IJzeren Rijn zouden op 22 augustus starten. De gemeente Cranendonck had op 10 augustus toestemming verleend voor de werkzaamheden. Gezien de korte termijn tussen het besluit van de gemeente en de start van de werkzaamheden, kon de gemeente volgens de Milieufederatie onmogelijk een goed besluit nemen.

De rechter was het hiermee eens. De gemeente heeft volgens de rechter een onzorgvuldig besluit genomen door in haar toets niet mee te nemen of er belangrijke gevolgen voor de natuur te verwachten zijn. De verleende ontheffing APV, die de werkzaamheden mogelijk moet maken, is opgeschort tot 6 weken na de behandeling van alle bezwaarschriften m.b.t. de werkzaamheden.

De werkzaamheden aan het spoor zijn nodig om het spoorgedeelte Budel-Weert weer te kunnen berijden. De Milieufederatie vindt het een slinkse manier om de IJzeren Rijn te reactiveren, omdat er geen beschermende maatregelen worden getroffen zoals vermeld in het Milieu Effect Rapport (MER) IJzeren Rijn. Ook worden de afspraken in de Tweede Kamer niet nagekomen en wordt er geen rekening gehouden met de voorwaarden van het Hof van Arbitrage over het geschil tussen België en Nederland.

Dinsdag 20 september bij de rechtbank in Roermond de zitting plaats over het gedeelte Weert-Budel van de IJzeren Rijn.

Tags: