Rechtomteweten.nl in de lucht

4 maart 2004

Rechtomteweten.nl in de lucht

Nieuwe website geeft aan welke bedrijven zich in uw omgeving bevinden en welke gezondheidsrisico’s u daardoor loopt

Rechtomteweten.nl is een initiatief van de twaalf provinciale Milieufederaties en de Stichting Natuur en Milieu met medewerking van de Katholieke Universiteit Nijmegen en kamConsult.

Het is een proefsite waar bezoekers op kunnen zien welke bedrijven zich in hun omgeving bevinden, hoeveel kankerverwekkende stoffen deze bedrijven uitstoten en welke gezondheidsrisico’s omwonenden hierdoor lopen.

De website is sinds 29 februari 2004 voor drie proefregio’s in de lucht: Rijnmond, IJmond en Nijmegen/Beuningen. Deze gebieden zijn gekozen omdat er sprake is van een concentratie van industrie vlakbij woonwijken.

Meer informatie: www.rechtomteweten.nl

Tags: