Reconstructie Noord- en Midden Limburg

29 januari 2004

Reconstructie Noord- en Midden Limburg

Voordracht Groene Kandidaten Gebiedscommissies

De uitvoering van het Reconstructieplan zal per district (cluster van gemeenten) plaats vinden waarbij de zogenaamde Gebiedscommissies een centrale rol zullen vervullen.

Zowel de Milieufederatie als de natuurtereinbeheerders kunnen een vertegenwoordiger in deze commissies afvaardigen.

De Milieufederatie Limburg (SML) en de natuurterreinbeheerders
(Staatsbosbeheer, Limburgs Landschap en Natuurmonumenten)

hebben recentelijk gedéputeerde Ger Driessen schriftelijk een voordracht gedaan van hun kandidaten voor de zes Reconstructie Gebiedscommissies.

De personen die voor de natuur- en milieu-organisaties in de gebiedscommissies zullen opkomen voor het groene belang zijn:

District-Venray:
dhr. J. Teeuwen-SML (Natuurhistorisch Genootschap Limburg – Kring Venray)
dhr.Kl.van der Laan-Terreinbeheerder (SBB)

District-Helden:
dhr. W. van Opbergen-SML (Werkgroep Behoud de Peel)

mw. B. Duijn-Terreinbeheerder (SBB)
District-Horst:
dhr. R. Janssen-SML (Groengroep Sevenum)
dhr. P. Roomberg-Terreinbeheerder (SBB)

District-Nederweert:
dhr. J. Kluskens-SML (IVN Weert)
dhr. L. Vos-Terreinbeheerder (NM)

District-Maasduinen:
dhr. D. Strelitski-SML (Strix Aluco)
dhr. G. Frenken-Terreinbeheerder (LL)

District-WCL:
dhr. T. Lenders-SML (Natuurhistorisch Genootschap Limburg – Kring Roermond)
dhr. P. Roomberg-Terreinbeheerder (SBB)

Tijdens onze vergadering van maandag 2 februari 2004 zullen wij uitvoerig ingaan op de rol die wij in de Gebiedscommissies kunnen spelen. Daarnaast zullen wij onze kandidaten aan de vergadering voorstellen.

Tags: