Reconstructieplan N- en M-Limburg aanmerkelijk verbeterd

22 september 2003

Reconstructieplan N- en M-Limburg aanmerkelijk verbeterd

Milieufederatie en natuurterreinbeheerders houden bedenkingen maar gaan op hoofdlijnen accoord

De Milieufederatie en de natuurtereeinbeheerders zijn vandaag in de vergadering van de reconstructiecommissie op hoofdlijnen accoord gegaan met het reconstructieplan.

De belangrijkste reden om in te stemmen is dat met betrekking tot natuur, water en landschap inmiddels belangrijke verbeterslagen zijn doorgevoerd.

Zorgpunten voor de groene organisaties blijven met name het terugdringen van de ammoniakuitstoot, de uitbreidingsmogelijkheden van intensieve veehouderijbedrijven in de extensiveringsgebieden, de aanpak van fosfaatverzadigde gronden en de werking van het nog te ontwikkelen landschapskader.

Tags: