Recreatie mag niet ten koste gaan van natuur

31 mei 2006

Recreatie mag niet ten koste gaan van natuur

Milieufederatie reageert op startnotitie MER hoogwatergeul Well-Ayen Maaspark Well

De Milieufederatie Limburg, Stichting Het Limburgs Landschap en Staatsbosbeheer vinden dat in het gebied tussen de Maas en de Rijksweg bij Well rekening gehouden moet worden met de natuur. Dat schrijven ze als reactie op de startnotitie MER hoogwatergeul Well-Ayen Maaspark Well.

De groene organisaties kunnen zich erin vinden dat het accent aan de westzijde van de Rijksweg op recreatie ligt, in tegenstelling tot de oostzijde waar de natuur centraal staat. Ze wijzen er echter op dat ook ten noorden van het Leukermeer belangrijke natuurgebieden liggen. Er moet dan ook in beeld worden gebracht wat de effecten van de geplande ontwikkelingen zijn op natuur en landschap. Dit zou meegenomen moeten worden in de Milieu Effect Rapportage die zal worden uitgevoerd.

 

Tags: