Reddingsplan voor kamsalamander in Echt!

20 maart 2006

Reddingsplan voor kamsalamander in Echt!

Baars Recycling BV moet aangetast leefgebied compenseren

In januari 2006 heeft het bedrijf Baars Recycling BV een stukje bos gekapt in Echt dat onderdeel uitmaakte van het leefgebied van de kamsalamander. Het Ministerie van LNV constateert dat de kapwerkzaamheden van de firma niet hadden mogen plaatsvinden en dat het bedrijf moet compenseren. De Milieufederatie hoopt dat het bedrijf op een voortvarende wijze haar fout zal herstellen.

Het Ministerie van LNV heeft het bedrijf Baars opgedragen voor 1 mei 2006 een poel aan te leggen met een wateroppervlak van tenminste 300 m2. Binnen 20 meter van deze poel dient een landbiotoop te worden aangelegd, bestaande uit een bosschage met hazelaar, meidoorn, vlier etc. Daarnaast moet het bedrijf voor 1 oktober 2006 nog eens minimaal 700 m2 landbiotoop aanleggen. Wanneer het bedrijf deze maatregelen niet neemt, zal het Ministerie een dwangsom opleggen.

de gemeente wil in de toekomst een groot bedrijventerrein aanleggen in het gebied tussen het bedrijventerrein waar nu de Echter Asfaltcentrale en Oprey is gevestigd en de kern Berkelaar. Aangezien dit leefgebied is van de beschermde kamsalamander, heeft de gemeente Echt-Susteren van het Ministerie van LVN een zogenaamde Flora- en Fauna-ontheffing ontvangen.

In deze ontheffing zijn twee compensatiegebieden voor de kamsalamander opgenomen. Baars heeft recentelijk heeft een bosje gekapt dat onderdeel uitmaakte van compensatiegebied 1. Hierdoor is het leefgebied van de kamsalamander ernstig aangetast. Dat had nooit mogen gebeuren.

Tags: