Regionaal beheer bedrijventerreinen noodzakelijk

7 januari 2005

Regionaal beheer bedrijventerreinen noodzakelijk

Convenant moet leiden tot snelle realisatie

De Milieufederatie Limburg heeft deze week een convenant ondertekend, dat pleit voor een regionaal beheer van bedrijventerreinen. De Milieufederatie ziet met name voordelen in de duurzame inrichting van bedrijventerreinen en de afnemende druk op de open ruimte.

De Milieufederatie, de Limburgse Werkgeversvereniging, MKB Limburg, de Limburgse Land- en tuinbouwbond, de Kamer van Koophandel Zuid-Limburg en de Kamer van Koophandel Limburg-Noord doen met het convenant een beroep op de provinciale en gemeentelijke overheden om het beheer van bedrijventerreinen zo snel mogelijk regionaal te organiseren in plaats van per gemeente.

Volgens de Milieufederatie kan regionaal beheer zorgen voor een kwaliteitsverbetering van de terreinen. Door de samenwerking ontstaan er minder kosten, bijvoorbeeld door de collectieve inkoop van groene energie of gedeelde voorzieningen om het woon-werkverkeer milieuvriendelijker te maken. Bedrijven die deelnemen aan de collectieve inkoopprojecten zouden moeten besluiten om een deel van het voordeel in te zetten voor kwaliteitsverbetering. Zo zou nagegaan moeten worden of bedrijven gebruik kunnen maken van elkaars afvalstromen, warmte afkomstig uit productieproces, afvalwater etc. Op deze manier kan parkmanagement daadwerkelijk leiden tot verduurzaming en kwaliteitsverbetering van een terrein.

Hoe beter een terrein wordt beheerd, hoe groter de kans dat een bedrijf zal blijven. Er ontstaat dus minder snel een verplaatsingsbehoefte bij de bedrijven. De noodzaak voor ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen neemt af en daarmee de druk op de open ruimte.

Ook de Provincie Limburg en het Ministerie van Economische Zaken zijn groot voorstander van regionaal beheer.

Tags: