Reserveer een voorlichtingsbijeenkomst, excursie of wandeling!

3 februari 2010

Reserveer een voorlichtingsbijeenkomst, excursie of wandeling!

Vanaf 1 februari jl. is het mogelijk om via de website van de Milieufederatie Limburg een voorlichtingsactiviteit, wandeling of excursie te boeken. Groepen kunnen via het boekingsformulier op de website een reservering maken voor onder meer een waterwandeling of excursie naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie.

excursie naar RWZI Een doel van de Milieufederatie is het vergroten van het milieubewustzijn in Limburg. Zij doet dit door het verzorgen van voorlichtingsbijeenkomsten en korte cursussen over milieuonderwerpen. Via het SMLV zijn tevens wandelingen en excursies te boeken door de hele provincie. Deze rioolwaterzuivering-excursies en waterwandelingen worden in opdracht van Waterschap Roer en Overmaas en Waterschap Peel en Maasvallei georganiseerd.

Doelgroepen zijn onder meer: vrouwenveren, kerkelijke groeperingen, instellingen voor welzijnswerk, verenigingen voor ouderen, jongerenorganisaties, wijk- en buurtraden, natuur- en milieugroepen, migrantengroepen, basisscholen en volwasseneneducatie-instellingen. Een compleet overzicht van het aanbod vind je hier. In de loop van 2010 wordt het aanbod uitgebreid.

Reserveer een voorlichtingsbijeenkomst, excursie of wandeling!