Resultaten onderzoek nachtelijke lichthinder bekend

1 november 2011

Resultaten onderzoek nachtelijke lichthinder bekend

Tijdens de Nacht van de Nacht die afgelopen zaterdag werd gehouden, gingen in heel Nederland liefst 25.000 mensen ’s avonds en ’s nachts op pad in het donker. In Limburg namen ruim 2.000 mensen deel aan een van de 33 activiteiten; zeven gemeenten, diverse bedrijven en de Provincie Limburg hebben een actieve bijdrage geleverd door nachtverlichting te dimmen of te doven. Eén donkere nacht is leuk, maar de Milieufederatie Limburg is op zoek naar structurele maatregelen om overbodige nachtverlichting tegen te gaan. Door middel van een digitale lichthinderkaart is in de afgelopen maand geïnventariseerd welke lichthinderproblemen er zijn en welk soort lichthinder mensen het meeste stoort. De resultaten van dit onderzoek zijn nu bekend.

In Limburg zijn in totaal 60 lichthinderklachten gemeld. Dit lijkt weinig ten opzichte van de 2.000 meldingen in heel Nederland; vooral rondom grote steden als Utrecht, Amsterdam en Rotterdam zijn veel meldingen op de kaart gezet. Het lage aantal meldingen in Limburg betekent dat we wellicht al in een redelijk donkere provincie leven. Dat neemt niet weg dat het natuurlijk altijd donkerder kan. De Milieufederatie gaat dan ook proberen een deel van deze 60 meldingen op te lossen.

De meldingen zijn in zeven categorieën verdeeld: openbaar, sportveld, reclame, recreatieterreinen, verlichting uit een gebouw, verlichting van een gebouw, particulier. De helft van het aantal meldingen valt in de categorie openbare verlichting, zoals straatverlichting die de gehele nacht brandt of lantaarnpalen die (in)direct in woon- of slaapkamer schijnen. In de categorie ‘verlichting uit een gebouw’ scoort opvallend hoog de verlichting uit kassen, met name ten noorden van Roermond. Ook verlichting van gebouwen vindt men vaak onnodig: monumenten en gebouwen die de hele nacht verlicht zijn of waarbij de verlichting niet goed staat afgesteld waardoor vooral de omgeving en omliggende woningen verlicht worden. Uiteraard zijn er ook meldingen van reclameverlichting. Deze betreffen bijna allemaal reclamemasten en grote reclameborden langs snelwegen.

De Milieufederatie Limburg gaat de komende tijd zoveel mogelijk meldingen oplossen in samenwerking met de veroorzaker(s). Ook worden gemeenten en provincies aangesproken op hun lichtbeleid.

Resultaten onderzoek nachtelijke lichthinder bekend