Roermond in actie tijdens klimaatactiedag op 21 september

16 september 2014

Roermond in actie tijdens klimaatactiedag op 21 september

Op 23 september wordt in New York een belangrijke klimaattop georganiseerd door VN secretaris-generaal Ban Ki-moon. Deze extra top met vrijwel alle regeringsleiders dient vooral om politieke steun te mobiliseren voor de klimaatonderhandelingen die moeten leiden tot een doorbraak op de grote, reguliere VN klimaattop in december 2015 in Parijs. Wereldwijd zijn er acties op 21 september, onder meer in Roermond.

Een groot aantal maatschappelijke organisaties (onder meer Avaaz, Urgenda en Milieudefensie) hebben opgeroepen tot een wereldwijde klimaatactiedag op zondag 21 september. In veel steden over de hele wereld zullen er op deze dag klimaatmarsen georganiseerd worden, met als hoogtepunt een mars in New York die met een beetje geluk de grootste klimaatdemonstratie ooit wordt. In Nederland ligt het zwaartepunt in Amsterdam, waar om 18.00 uur een manifestatie start bij EYE.

Vanuit Transitie Roermond en de Stichting RoerOm is er ook een actie in Roermond. Om 12.30 uur wordt op de Markt (bij het bordes van het gemeentehuis) een petitie aangeboden aan een van de wethouders waarin de gemeente wordt opgeroepen een aantal duurzaamheid- en klimaatdoelstellingen te gaan realiseren. Deze is drieledig namelijk:
1. dat het stadsbestuur zich houdt aan de afspraken uit het coalitieakkoord, met dien verstande dat met de term ‘de natuur niet aantasten’ ook het klimaat bedoelt wordt. De volgende vier principes (worden) in elke afweging meegenomen: de bodem niet uitputten, geen schadelijke stoffen gebruiken, de natuur niet aantasten en aandacht hebben voor mensen;
2. dat het stadsbestuur zich als doel gaat stellen om Roermond van 100% duurzame en schone energie te voorzien;
3. dat het stadsbestuur gehoor geen gemeenschapsgeld meer belegd of investeert in bedrijven die zich bezighouden met fossiele energie.

Hans Heijnen, directeur van de Milieufederatie Limburg, heeft de petitie mede ondertekend. ,,Het is van groot belang dat duurzaamheid op de agenda van politici komt. Wij pleiten als Milieufederatie al jaren voor het gebruik van schone energie. Daarnaast is de zorg voor ons (leef)milieu een blijvende bron van aandacht. We ondersteunen dit initiatief dan ook graag”.

Roermond in actie tijdens klimaatactiedag op 21 september