Roggel krijgt kilometer natuur in dorpskern

28 oktober 2004

Roggel krijgt kilometer natuur in dorpskern

Milieufederatie is blij met dit groene initiatief

De Roggelsebeek in Roggel zal de komende jaren worden omgevormd tot een groen, natuurlijk lint, midden in het dorp. Een heringerichte en meanderende beek biedt prima kansen voor flora en fauna. Bovendien zal de beek voor minder wateroverlast zorgen.

De Milieufederatie juicht dergelijke initiatieven van harte toe. Ze hoopt dat de Limburgse Waterschappen ook in de toekomst door blijven gaan met groene projecten.

De waterschapsbelasting van de Limburgse burger wordt zo uitstekend gebruikt. Bovendien namen de Provincie Limburg en de Europese Unie in het geval van de Roggelsebeek de helft van de kosten op zich.

De Milieufederatie roept de Waterschappen op om juist in deze economisch mindere tijden te blijven investeren in herstel van de waternatuur.

Tags: