Rondetafel StookJeRijk Roermond op 13 oktober

12 oktober 2015

Rondetafel StookJeRijk Roermond op 13 oktober

Op dinsdagavond 13 oktober 2015 van 20.00-22.00 uur wordt in het GroenHuis in Roermond (Godsweerderstraat 2) de aftrap gegeven van StookJeRijk in Limburg. Na een aantal succesvolle jaren elders in Nederland doet de karavaan voor het eerst onze provincie aan. De rondetafel StookJeRijk gaat over betaalbaarheid en energiebesparing in de huursector en overleg tussen gemeente, woningcorporaties en huurders.

Volgens de nieuwe woningwet van minister Blok zullen bij de prestatieafspraken die voorheen tussen gemeenten en woningcorporaties gemaakt werden, nu ook huurders betrokken moeten worden. Zij hebben hierin een gelijkwaardige rol. Hoe wordt dat in Roermond vormgegeven? Door o.a. huurverhogingen en economische omstandigheden is de betaalbaarheid van huurwoningen voor veel huurders onder druk komen te staan. Wat speelt er op dit gebied bij de Roermondse huurders?

Landelijk is bepaald dat de energiezuinigheid van woningen omhoog moet. In 2020 zal er gemiddeld energielabel B moeten worden gehaald. In 2050 moeten de woningen zelfs klimaatneutraal zijn. We zien echter dat bij het huidige tempo deze doelen niet gehaald gaan worden. Hoe gaat dat nu en waar loopt men tegenaan?Deze onderwerpen komen aan bod tijdens de rondetafel bijeenkomst waarbij actoren van woningcorporaties, huurdersbelangenverenigingen en gemeente onder de bezielende leiding van host Michel Jehae in gesprek gaan.

StookJeRijk wordt sinds 2012 georganiseerd. Dit jaar doen 16 steden aan, waaronder Roermond. Het belang ervan wordt onderschreven door Aedes, het Ministerie van BZK, de Woonbond en VNG.

rondetafel StookJeRijk Roermond op 13 oktober