Ruim helft Nederlanders vindt zichzelf milieubewust

18 april 2008

Ruim helft Nederlanders vindt zichzelf milieubewust

Een ruime meerderheid van de Nederlanders (65%) bestempelt zichzelf als enigszins milieubewust. Opvallend is dat met name ouderen boven de 60 hoger scoren op milieubewustzijn dan jongeren.

Maar liefst 43% van de ouderen boven de 60 beoordeelt zichzelf als milieubewust of zelfs zeer milieubewust. Van de jongeren tussen de 16 en 30 jaar daarentegen vindt slechts iets meer dan 25% zichzelf milieubewust. Deze cijfers komen uit een onderzoek onder ruim 500 respondenten naar het Groene Peil van Nederland, uitgevoerd in opdracht van de Provinciale Milieufederaties.

Het onderzoek bevestigt dat Nederlanders vooral milieumaatregelen nemen die ook financieel aantrekkelijk zijn. De meest populaire acties betreffen zuinig rijden en het stilstaan bij hergebruik van producten (beide rond de 70%). Circa de helft van de Nederlanders heeft overwegend spaarlampen in huis, nog eens 30% is van plan deze aan te schaffen. Een kleiner aandeel van de mensen (46%) laat bewust de auto staan voor het milieu. Het vervangen van elektrische apparaten door zuinigere varianten gebeurt sporadisch: slechts een vijfde van de Nederlanders heeft dit wel eens gedaan.

Tijdens het onderzoek is ook nagegaan wie zich meer moet inspannen om ervoor te zorgen dat mensen zich milieuvriendelijker gaan gedragen. Hieruit blijkt dat wat betreft energiebesparing, afvalbeperking, zuinig omgaan met water en biologisch voedsel Nederlanders vinden dat ze zich vooral zelf meer zouden moeten inspannen. Het Rijk wordt het meest als verantwoordelijke genoemd bij duurzaam vervoer, zuinig ruimtegebruik en natuurbescherming.

Met name in het huishouden zijn ouderen zich meer bewust van milieumaatregelen dan jongeren. Als bijvoorbeeld gevraagd wordt naar het gebruik van drinkwater geeft 80% van de ouderen boven de 60 aan dat ze dat zo zuinig mogelijk doen. Voor Nederlanders tussen de 16 en 30 jaar ligt dat percentage rondom de 60%. Ook voor afval en energiegebruik geldt dat het gedrag van ouderen over het algemeen als duurzamer kan worden beschouwd dan dat van jongeren.

Ruim helft Nederlanders vindt zichzelf milieubewust