Ruimtelijke kwaliteit, wat is dat precies?

5 oktober 2006

Ruimtelijke kwaliteit, wat is dat precies?

Milieufederaties en Bond Beter Leefmilieu formuleren antwoord op deze vraag

De Zeeuwse Milieufederatie, de Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen, de Milieufederatie Limburg en de Brabantse Milieufederatie gaan in een gezamenlijk project ‘Over Grenzen’ een antwoord vinden op de betekenis van het begrip ruimtelijke kwaliteit en de invulling ervan. Dit doen ze aan de hand van twee gebieden, te weten de Brabantse Wal en het Kempen-Broek.

De projectgroep zal de ruimtelijke kwaliteit nader invullen door op zoek te gaan naar de ‘mensenwensen’ en ‘natuurwensen’. Mensen uit het gebied geven aan wat zij graag zouden zien in het gebied. Met terreinbeheerders en anderen wordt vervolgens bekeken of dit wel of niet zou kunnen op basis van de natuur. Zo is het bijvoorbeeld niet verstandig iets te bouwen op een plek waar van nature water omhoog komt (kwel). Op deze manier willen de groene organisaties betekenis geven aan het begrip ‘ruimtelijke kwaliteit’.

Ruimtelijke kwaliteit, wat is dat precies?

 

Tags: