RvS komt pas over anderhalf jaar met uitspraak Buitenring

24 mei 2013

RvS komt pas over anderhalf jaar met uitspraak Buitenring

De aanleg van de Buitenring Parkstad loopt opnieuw vertraging op. De Raad van State heeft haar uitspraak over de randweg in Parkstad aangehouden. VVD-gedeputeerde Erik Koppe heeft dat vandaag bekendgemaakt in een statencommissie.

De Raad van State wil eerst wachten op een uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie over de compensatie van stikstofuitstoot bij de A2 tussen Eindhoven en Den Bosch. Het standpunt van het Europese Hof is ook van belang voor de Buitenring, omdat de uitstoot bij de Buitenring op een vergelijkbare manier wordt gecompenseerd. Dit antwoord laat nog zeker een jaar op zich wachten. Voordat de Buitenring hier aan getoetst kan worden, zijn al gauw anderhalf jaar verstreken, zo schat een woordvoerster van de Raad van State. Dus de Buitenring komt er voorlopig niet.

De Milieufederatie Limburg heeft gemengde gevoelens over de nieuwe vertraging. Vooral voor de direct aanwonenden van de aan te leggen snelweg betekent uitstel van anderhalf jaar nog lange tijd onzekerheid over de vraag of de weg er wel of niet zal komen. Dat is zonder meer vervelend. Van de andere kant is de Milieufederatie blij dat er zorgvuldig zal worden omgegaan met de door haar en anderen ingebrachte argumenten. Al eerder in de procedure had de Milieufederatie immers voorgesteld om het Europese Hof van Justitie een oordeel te laten uitspreken over de vraag of de wijze, waarop de provincie de schade aan natuur wil compenseren, wel door de beugel kan. De Milieufederatie is verheugd dat hier nu zorgvuldig naar wordt gekeken.

RvS komt pas over anderhalf jaar met uitspraak Buitenring