Schenk aandacht aan lichthinder

21 december 2005

Schenk aandacht aan lichthinder

Milieufederatie vraagt GS om lichthinder mee te nemen in POL

De Milieufederatie Limburg heeft Gedeputeerde Staten gevraagd om het thema ‘lichthinder’ mee te nemen in het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL) dat op dit moment wordt geactualiseerd.

De provincie Limburg staat na de provincies in en om de Randstad op de vijfde plaats van de meest verlichte gebieden in Nederland. Uit een onderzoek van Alterra blijkt dat meer dan 40% van de Limburgers wel eens hinder van kunstmatige verlichting in de woonomgeving ondervindt. De Milieufederatie Limburg wil daarom aandacht vragen voor overmatige verlichting en lichthinder.

De Milieufederatie pleit er niet voor om het licht in Limburg te doven. Wel is het van belang om verstandiger om te gaan met lichtbronnen. Toepassing van moderne technieken kan bovendien veel efficiency-winst opleveren. Naast het vermijden van lichthinder is het daarbij ook mogelijk aanzienlijk op energie te besparen en op die wijze in Limburg een bijdrage te leveren aan het tegengaan van de klimaatverandering.

Tags: