Scherp regels afvalverbranders aan

15 maart 2006

Scherp regels afvalverbranders aan

De 12 Milieufederaties hebben Van Geel verzocht het Besluit Verbranding Afvalstoffen aan te passen aan de Europese eisen

De 12 Milieufederaties willen dat van Geel het Besluit Verbranding Afvalstoffen aanpast aan de eisen van Europa en een einde maakt aan alle tegenstrijdigheden. De Milieufederaties doen in een brief een voorstel voor scherpe maar in de Nederlandse praktijk heel goed haalbare emissie-eisen.

De algemene regels voor afvalverbrandingsinstallaties (in het zogenaamde BVA, Besluit verbranden afvalstoffen) en voor de bijstook van biomassa in energiecentrales zijn op een aantal punten zo ruim dat ze in strijd zijn met Europese regelgeving die de best beschikbare technieken voorschrijven.

Bovendien staan de regels van het BVA veel meer uitstoot van schadelijke stoffen toe dan bij Nederlandse afvalverbranders praktijk is. Met name voor zwaveldioxiden en metalen wordt onnodig veel vervuilingsruimte weggegeven.

Ten slotte is in het BVA geen toetsing opgenomen voor de lokale effecten in relatie tot wettelijke luchtkwaliteitsnormen voor fijn stof en NOx. Ook op dit punt zijn de Nederlandse algemene regels in strijd met de Europese regelgeving (IPPC). Dit leidt tot problemen met vergunningverlening en onnodige procedures bij de Raad van State.

Een snelle aanpassing van het BVA, zoals de milieuorganisaties wensen, kan ook leiden tot een meer voortvarende aanpak van het capaciteitprobleem dat ontstaan is en waardoor verbrandbaar afval gestort dreigt te gaan worden.

Tags: