Selectie van Limburgse bedrijven uit het EPER

3 februari 2009

Selectie van Limburgse bedrijven uit het EPER

EPER (European Pollutant Emission Register) is het Europese register van verontreinigende emissies, het eerste pan-Europese register van de industriële emissies in lucht en water. Het is opgericht na een besluit van de Europese Commissie op 17 juli 2000.

In totaal bevat dit register bijna 12.000 bedrijven in Europa. De Milieufederatie Limburg heeft uit dit bestand een selectie gemaakt van de Limburgse bedrijven. Met een klik op het kaartje hiernaast vind je een overzicht hiervan. Per bedrijf kun je precies zien welke schadelijke stoffen worden uitgestoten. In totaal gaat het in Limburg om 51 bedrijven, waarvan ruim 40% tot de intensieve veehouderijsector behoort.

Doel van EPER is meer kennis van milieu-emissies en daardoor meer macht bij de burger te brengen. Het register richt zich uitsluitend op puntbronnen, niet op diffuse bronnen zoals verkeer.

EPER is inmiddels uitgebreid tot E-PRTR, het European Pollutant Release Transfer Register. Dit omvat meer bedrijven, meer stoffen, emissies naar de bodem en de uitstoot van diffuse bronnen.

Meer informatie is te vinden op de website http://eper.ec.europa.eu/

Een overzicht van Limburgse bedrijven verantwoordelijk voor verontreiniging