Servicepunt Energie Lokaal Limburg thema avond

29 november 2016

Servicepunt Energie Lokaal Limburg thema avond

Themabijeenkomst Servicepunt Enerige Lokaal Limburg (SELL) op dinsdag 22 november.

Nu steeds meer energiecoöperaties werk maken van omvangrijker projecten op het gebied van energiebesparing en opwekken van duurzame energie vond het SELL het tijd worden voor een uitwisseling van ervaringen daarover. Daarvoor bleek een behoorlijke belangstelling. Met bijna 40 mensen zat de zaal goed vol tijdens deze thema-bijeenkomst waarbij vier energiecooperaties een presentatie gaven over hun projecten

Har Geenen van Leudal-energiepresenteerde de voorbereidingen van de realisatie van windturbineparken binnen vier gemeenten in Midden Limburg. Daar hebben gemeenten een beleidslijn vastgesteld, die de weg vrijmaakt voor deelname van de lokale gemeenschap aan de oprichting en exploitatie van windparken binnen die gemeenten. Vijf betrokken coöperaties (inclusief Zuidenwind) trekken nu de voorbereidingen van een windturbinepark met lokale betrokkenheid.

Jo van den Beucken van Peelenergie presenteert de wijze, waarop in de gemeente Peel en Maas coaches woningeigenaren ontzorgen bij het nemen van energiebesparende maatregelen. Zeer effectief blijkt een vooronderzoek op afstand, met gebruik van de energie-atlas, zodat de coaches voorafgaand aan het bezoek al een indruk hebben van de besparingsmogelijkheden.

Bert Dierikx van EMEC heeft de plannen voor de coöperatieve realisatie van panelen op een dak in Maastricht toegelicht. Daarbij zou gebruik worden gemaakt van de regeling vermindering energiebelasting (postcoderoos). Hoewel het project na doorrekening voldoende rendement voor de leden zou opleveren bleek een laat moment medewerking van de eigenaar van het dak te ontbreken.

Peter Ramaekers van Weert-energie laat zien hoe in een samenwerkingsverband met deskundigen energieopslag op wijkniveau het rendement van de opwekking van energie door zonnepanelen kan opschroeven. Kennis van de energiemarkt blijkt daarbij onontbeerlijk. Zijn conclusie. In tegenstelling tot private opslag heeft opslag van energie op wijkniveau de toekomst.

Er waren veel vragen uit de zaal en er werd veel informatie uitgewisseld. Een nuttige, leerzame en enthousiaste avond. Er komen twee communities of practice voort uit dit overleg, namelijk ‘oprichten windturbineparken’ en ‘zonneparken’. Het Servicepunt Energie Lokaal Limburg zal de organisatie hiervan oppakken.

servicepunt energie lokaal limburg thema avond