Slechte luchtkwaliteit gevaar voor volksgezondheid

29 april 2005

Slechte luchtkwaliteit gevaar voor volksgezondheid

Milieufederatie roept politici op om normen luchtkwaliteit serieus te nemen

Er is de laatste tijd veel te doen over de luchtkwaliteit in Nederland. De hoge concentraties fijn stof, met name langs drukke verkeerswegen, zijn het grootste probleem. De recente uitspraken van de Raad van State over de uitbreiding van bedrijventerreinen, wegen etc. maken duidelijk dat de luchtkwaliteitsnormen zeer serieus genomen moeten worden

Nu allerlei overheidsplannen vanwege de slechte luchtkwaliteit geen doorgang kunnen vinden, is er “ineens” sprake van een probleem. Maar het grootste probleem is volgens de Milieufederatie het feit dat de volksgezondheid zwaar te lijden heeft onder de slechte luchtkwaliteit in grote delen van Nederland. Daarom verbaast de Milieufederatie zich over uitspraken van landelijke en provinciale politici die het hebben over “ongebreidelde normering”.

Uit talloze onderzoeken blijkt heel duidelijk dat fijn stof schadelijk is voor onze gezondheid. Zelfs lage concentraties hebben negatieve gevolgen. Hart- en vaatziekten en longfunctievermindering zijn de belangrijkste aandoeningen. Met name kinderen, ouderen en zieken zijn extra gevoelig voor fijn stof. Jaarlijks sterven circa 5000 mensen vroegtijdig door fijn stof. Het is duidelijk dat we hier te maken hebben met een serieus probleem voor de volksgezondheid. Daarom verzoekt de Milieufederatie politici om zich maximaal in te zetten om de normen in de toekomst te halen in plaats van te versoepelen.

Tags: