SML en Graetheidecomité: ondergrondse CO2-opslag bij DSM weinig zinvol

18 januari 2010

SML en Graetheidecomité: ondergrondse CO2-opslag bij DSM weinig zinvol

De Milieufederatie Limburg en het Graetheidecomité zijn van mening dat ondergrondse CO2-opslag bij DSM in Geleen weinig zinvol is. De milieuorganisaties vinden dat de proef bij DSM te weinig informatie oplevert voor de grote plannen van Minister Cramer voor opslag van kooldioxide in de Eemshaven en Rijnmond. Ook menen ze dat de proef in een dichtbebouwd gebied (met chemische industrie en woonwijken) niet wenselijk is omdat het risico op aardbevingen wordt vergroot en mogelijke gezondheids- en veiligheidsrisico’s nog niet zijn onderzocht. Tot die conclusies komen de milieuorganisaties na uitvoerige studie van de plannen van DSM.

DSM en technisch bureau GTI willen in Geleen CO2 (afkomstig uit de ammoniakfabriek van DSM Agro) ondergronds opslaan in gesteente- en steenkolenlagen. Dat is behalve zeer kostbaar ook erg ingewikkeld. Zo is er een extra risico door de aanwezigheid van breuken in de ondergrond. Het kraken van gesteente om ondergrondse opslag mogelijk te maken kan leiden tot extra aardverschuivingen en is daarom onaanvaardbaar. Ook zijn de risico’s voor de inwoners in het dichtbevolkte gebied (Lindenheuvel, Urmond) nog niet in kaart gebracht, zo stellen de Milieufederatie en het Graetheidecomité.

,,Maar bovenal kan bij DSM slechts weinig CO2 worden opgeslagen. Het proefproject bij DSM kan jaarlijks zo’n 0,2 miljoen ton CO2 verwerken. Vanaf 2020 is het echter nodig om tussen de 30 en 40 miljoen ton per jaar in de bodem op te slaan. De milieubijdrage van dit project is daardoor zo gering dat we er beter van af kunnen zien. Zeker als je het afzet tegen de kosten van het project en de mogelijke risico’s voor de inwoners,” aldus voorzitter Hub Slangen van het Graetheidecomité. ,,Bovendien vindt de methode die DSM ontwikkelt voor de geplande CO2-opslag elders in Nederland weinig toepassing. Daardoor is het nog maar de vraag of dit project binnen het nationale programma ter verlaging van de CO2-emissie zin heeft”. De beide milieuorganisaties wijzen er verder op dat bij de inwoners van Geleen weinig draagvlak bestaat voor de plannen.

De milieuorganisaties staan overigens niet afwijzend tegenover ondergrondse CO2-opslag. Opslag in lege gasvelden is volgens beide organisaties de meest voor de hand liggende en veiligste methode. ,,Hoewel DSM geen onaanvaardbare risico’s zal nemen, is in Geleen nog veel geologisch onderzoek nodig, terwijl in een leeg gasveld alle kennis al aanwezig is en zelfs de boorgaten al klaar zijn”, aldus Slangen.

Standpunt ondergrondse CO2-opslag Geleen

SML en Graetheidecomité: ondergrondse CO2-opslag bij DSM weinig zinvol