SML wil snel uitspraak Raad van State over ontgrondingsvergunning ENCI

28 september 2009

SML wil snel uitspraak Raad van State over ontgrondingsvergunning ENCI

De Milieufederatie Limburg, Stichting ENCI-STOP en Natuurmonumenten hebben beroep aangetekend bij de Raad van State inzake de in maart jl. door de Provincie Limburg aan de ENCI verleende ontgrondingsvergunning voor de winning van kalksteen in de groeve in Maastricht. Omdat zitting en uitspraak in een beroepsprocedure gemiddeld een jaar op zich laten wachten en de Milieufederatie vindt dat op kortere termijn een uitspraak nodig is, heeft zij een zogenaamde voorlopige voorziening aangevraagd.

De belangrijkste reden voor het aanvragen van de voorlopige voorziening is dat de ontgrondingsvergunning ENCI toestaat kalksteen te winnen zonder dat er een goedgekeurd plan is voor de eindtoestand (eindplan). Een dergelijk eindplan hoeft de ENCI volgens de vergunning pas 6 maanden na vaststelling van het Plan van Transformatie in te dienen. De Milieufederatie is van mening dat de ENCI nu moet aangeven welke gevolgen verdere ontgronding van de groeve met zich meebrengt.

Ook moet ENCI een werkplan opstellen waarin op detailniveau wordt aangegeven hoe en waar mergel gewonnen mag worden. Voor dit werkplan krijgt het bedrijf een termijn van 3 maanden. Concreet betekent dit dat de ENCI tot minstens januari 2011 zonder enige beperkingen mergel kan winnen in de groeve. Het grote gevaar schuilt hem daarin dat momenteel mooie plannen worden bedacht voor de groeve in het kader van het Plan van Transformatie maar dat deze straks – bij de feitelijke oplevering van de groeve als natuurgebied – niet meer uitvoerbaar zijn omdat er simpelweg te weinig mergel is overgebleven.

Beroepsgronden ENCI

Voorlopige voorzieningen ENCI

SML wil snel uitspraak Raad van State over ontgrondingsvergunning ENCI