Spelregels voor EHS vastgelegd

3 juli 2007

Spelregels voor EHS vastgelegd

Ingrepen in natuur in uitzonderingsgevallen mogelijk.

Ingrepen in natuur in uitzonderingsgevallen mogelijk. Het Rijk en de Provincies hebben nieuw beleid vastgesteld m.b.t. de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Door dit nieuwe beleid worden ruimtelijke ontwikkelingen in deze waardevolle natuur mogelijk gemaakt, mits de EHS er netto op vooruit gaat. De Milieufederatie Limburg vindt dat ingrepen in de EHS een uitzondering moeten blijven. Bovendien moet er op worden toegezien dat zowel de kwaliteit als de kwantiteit van de natuur erop vooruit gaan. Rapport spelregels van de Ecologische Hoofdstructuur

Tags: