Staatsbosbeheer komt met herstelplan voor De Meinweg

6 mei 2020

Staatsbosbeheer komt met herstelplan voor De Meinweg

In Nationaal Park De Meinweg heeft van 20 april tot en met 23 april 2020 een grote brand gewoed op de Herkenbosscherheide en aansluitend in de Zandbergslenk, Boschbeekdal en in de bossen van de Gemeente Roerdalen. In totaal is er zo’n 200 ha natuurgebied afgebrand, voor het grootste deel heideterrein. Ook is als gevolg van rook en oplopende CO-waarden het dorp Herkenbosch (4200 inwoners) ontruimd.

Staatsbosbeheer heeft een korte-termijn herstelplan opgesteld om de geleden schade aan voorzieningen en infrastructuur zo snel mogelijk te herstellen. In het herstelplan is intensieve schapenbegrazing opgenomen om te zorgen dat er weer soortenrijke heide ontstaat en niet één egaal gebied met vooral pijpenstrootje. Na enkele jaren moeten het reguliere beheer en de aanpak van de stikstofproblematiek zorgen voor verder herstel en duurzame ontwikkeling van het gebied.

Nooit eerder heeft een bosbrand in Nederland geleid tot de evacuatie van een compleet dorp. Droogte is een onderschat effect van klimaatverandering. Metingen tonen aan dat de periode van droogte steeds vroeger begint en het neerslagtekort toeneemt.* Daardoor kunnen we in de nabije toekomst vaker dit soort extreme natuurbranden verwachten.

 

* Bron: https://waterenklimaat.nl/nl/onderzoekslijnen/klimaatbestendige-stad/kenniskrant-voor-een-klimaatbestendige-stad/droge-kost/droogte-onderschat-klimaateffect/

Foto Nationaal Park De Meinweg: Erwin Bongaerts