Staatssecretaris Atsma krijgt brief milieuorganisaties

11 april 2011

Staatssecretaris Atsma krijgt brief milieuorganisaties

Een aantal natuur- en milieuorganisaties (De Natuur en Milieufederaties, Wereld Natuur Fonds, Greenpeace, IUCN NL, WECF, Natuur & Milieu, Natuurmonumenten en Milieudefensie) heeft een brief geschreven aan staatsecretaris Joop Atsma over de prioriteiten op het gebied van water en klimaat & energie.

De brief volgt op een overleg dat de organanisaties in januari jongstleden voerden met de staatssecretaris. De organisaties geven in de brief aan waar mogelijkheden liggen om natuurdoelen te realiseren én waar het noodzakelijk is om te versnellen. Op de prioriteitenlijst staan onder meer:

  • Pleidooi voor een geïntegreerde aanpak op gebied water
  • Betrek natuur- en milieuorganisaties bij Deltaprogramma
  • Steun -30% doelstelling Europees klimaatbeleid
  • Beoordeel biobrandstoffen integraal op broeikasgasprestatie
  • Hanteer subdoelstellingen voor elektrisch rijden en gebruik reststromen
  • Uit teerzanden gewonnen olie streng beoordelen
  • Focus op scherpe CO2 nomen voor auto’s
  • Doorgaan met duurzaam inkopen
  • Stimuleren Wind op Zee

In het gesprek met de milieuorganisaties stelde Atsma dat de milieudoelen overeind blijven staan. Gezamenlijke inzet en samenwerking met milieuorgansiaties is daarbij steeds gericht op verzilveren, namelijk resultaten boeken die echt milieuwinst opleveren. De milieuorgansiaties hopen snel met Atsma in een vervolggesprek door te kunnen praten over hoe op bovengenoemde punten de doelen concreet en snel gerealiseerd kunnen worden.

Brief natuur- en milieuorganisaties aan staatsecretaris Atsma

Staatssecretaris Atsma krijgt brief milieuorganisaties