Staatssecretaris Huizinga neemt waterbrochure in ontvangst

9 januari 2008

Staatssecretaris Huizinga neemt waterbrochure in ontvangst

Milieufederaties doen voorstellen uitvoer Kaderrichtlijn Water.

Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat Tineke Huizinga ontving op 18 december 2007 uit handen van algemeen directeur Mirjam de Rijk van Stichting Natuur en Milieu de brochure ‘De bron, doorzicht en dynamiek’. Hierin doen Natuur en Milieu en De Provinciale Milieufederaties dertien voorstellen hoe om te gaan met de uitvoering van de Europese Kaderrichtlijn Water.

Natuur- en milieuorganisaties maken zich sterk voor een ambitieuze uitvoering van de Kader Richtlijn Water (KRW). Deze Richtlijn moet gaan zorgen voor schoon en natuurlijk water in alle Europese lidstaten. Om iedereen die betrokken is bij de uitvoering van de KRW (van regionale klankbordgroepen, waterschapsbestuurders, gemeenten, provincies tot de rijksoverheid) een handreiking te bieden, is de brochure ‘De bron, doorzicht en dynamiek’ gemaakt.

Staatssecretaris Tineke Huizinga reageerde enthousiast en gaf aan sympathie te hebben voor de oproep van De Provinciale Milieufederaties en Natuur en Milieu voor een solide en doortastende uitvoering van de KRW, ‘omdat het milieu dat van ons verlangt en zelfs eist’. Ze gaf aan met een voorstel te komen om de effectiviteit van de watertoets te vergroten waardoor de effecten die ruimtelijke maatregelen hebben op waterbeheer beter gestuurd kunnen worden.

Juiste moment

De brochure met ideeën komt wat de staatsecretaris betreft op het juiste moment. Ze is net bezig met een rapportage over de voortgang die in Nederland het afgelopen jaar geboekt is en bereidt een debat met de kamer voor. De komende tijd worden in het kader van de KRW de maatregelen voor de zogenaamde stroomgebiedbeheerplannen vastgesteld voor Rijn, Maas, Schelde en Eems.

In de brochure wijzen De Provinciale Milieufederaties en Natuur en Milieu erop dat door de KRW het inmiddels vast beleid is om bij stuwen vispassages aan te leggen. Dat is een mooi begin voor het herstel van natuurlijke processen. Om ook echt de kansen voor schoon water en ecologisch gezonde watersystemen te benutten is echter meer nodig. Zo moet de uitstoot van de intensieve veehouderij die leidt tot te te hoge stikstof- en fosfaatgehaltes in het oppervlaktewater, aangepakt worden. En ook de vervuiling van het water met steeds nieuwe milieuvreemde stoffen zoals (restproducten van) medicijnen en brandvertragers vergt de nodige maatregelen.

Staatssecretaris Huizinga neemt waterbrochure in ontvangst

Tags: