Start zoektocht Groen Dichterbij Icoonproject 2014

27 mei 2013

Start zoektocht Groen Dichterbij Icoonproject 2014

In veel buurten slaan mensen de handen ineen om samen het groen in hun omgeving op te knappen, uit te breiden of anders vorm te geven. Daarvan knapt de buurt op én leren buurtbewoners elkaar beter kennen. Groen Dichterbij is ook dit jaar op zoek naar 12 goede voorbeelden – in elke provincie één – van groene en sociale (buurt)projecten. Tot 15 augustus kunnen projecten zich aanmelden om in aanmerking te komen voor de titel ‘Icoonproject 2014’.

Groen Dichterbij zoekt projecten die groen én sociaal zijn en die met hun kennis en uitstraling een voorbeeld zijn voor andere projecten. In iedere provincie ontvangt één Icoonproject steun van een professioneel team en een financiële bijdrage van maximaal € 20.000,- om de plannen uit te voeren. Nieuwe en bestaande projecten met uitbreidingsplannen kunnen zich aanmelden om kans te maken het Groen Dichterbij Icoonproject van hun provincie te worden. Aanmelden kan tot 15 augustus op www.groendichterbij.nl.

De huidige icoonprojecten laten zien dat de effecten van groene buurtprojecten verder gaan dan alleen vergroening van de leefomgeving. Het gaat om ontmoetingen, begrip voor elkaar, strijd tegen eenzaamheid, contact met de buurt én kennis over groen of natuur. Hoogwaardig groen dat draagvlak heeft onder de bewoners en effect heeft op onder andere de sociale cohesie, gezondheid, leefbaarheid en wijkeconomie. Zo brengt groen mensen bij elkaar.

Groen Dichterbij stimuleert straten, buurten of wijken om gezamenlijk aan de slag te gaan met het ‘vergroenen’ van hun omgeving. ‘Groen’ is hierbij het middel om de betrokkenheid en samenhang in de buurt te versterken. Dit doet Groen Dichterbij door digitale en fysieke uitwisseling tussen groene buurtprojecten te stimuleren en door potentiele initiatiefnemers te stimuleren zelf aan de slag te gaan. Groen Dichterbij is een initiatief van IVN, het Oranje Fonds, Buurtlink.nl en SME Advies en wordt mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij.

bron: Groen Dichterbij, 16/05/13

Start zoektocht Groen Dichterbij Icoonproject 2014