Startschot Water Natuurlijk

14 januari 2008

Startschot Water Natuurlijk

Bezoek op 26 januari de Reehorst in Ede.

In november 2008 vinden in heel het land waterschapsverkiezingen plaats. Vanuit het veld van natuur-, milieu- en recreatieorganisaties is hard gewerkt aan de oprichting van ‘Water Natuurlijk’, onder wiens vleugels kandidatenlijsten voor de meeste waterschapsbesturen ingediend gaan worden. Op 26 januari wordt het startschot voor ‘Water natuurlijk’ gegeven in de Reehorst te Ede. U bent van harte uitgenodigd voor deze bijeenkomst.

Water Natuurlijk komt op voor de belangen van schoon water, natte natuur, een aantrekkelijke leefomgeving en daarbij passend (recreatief) gebruik. Met open oog en oor voor omwonenden en andere belangen. Water Natuurlijk is onafhankelijk maar wordt ondersteund door de Provinciale Milieufederaties, Natuurmonumenten, de Waddenvereniging, Sportvisserij Nederland, de Nederlandse Onderwatersportbond, Landschapsbeheer Nederland, Stichting Reinwater en vele andere organisaties.

Bent u geïnteresseerd om mee te doen met Water Natuurlijk, wilt u meedenken over het programma, wilt u zich verkiesbaar stellen in uw waterschap? Neem dan nu contact op met de Milieufederatie Limburg.

Startschot Water Natuurlijk

Tags: