Statenverkiezingen in volle gang

25 februari 2015

Statenverkiezingen in volle gang

Op 18 maart 2015 vinden de Provinciale Statenverkiezingen plaats. Om mooie en duurzame provincies mogelijk te maken, hebben de Natuur en Milieufederaties de provinciale politiek hard nodig. Want alleen door samen te werken kunnen we mooie ontwikkelingen mogelijk maken en onwenselijke ontwikkelingen tegenhouden.

De Natuur en Milieufederaties zien graag provincies die op het brede terrein van natuur, milieu, water, energie, landbouw en mobiliteit een duidelijke visie hebben en daar samen met hun partners naar handelen. Alleen dan kan het ideaal van mooie en duurzame provincies succesvol worden gerealiseerd.

Er is geïnventariseerd wat de diverse politieke partijen in hun partijprogramma’s hebben opgenomen over natuur, milieu, landschap en energie. Een overzicht van de politieke partijen in Limburg vind je hieronder

Kieswijzer PS-verkiezingen 2015 Limburg

Statenverkiezingen in volle gang