Sterrebos in de schijnwerpers

31 januari 2022

Sterrebos in de schijnwerpers

Het is volop in het nieuws: het Sterrebos aan de noordkant van de autofabriek VDL Nedcar wordt al enkele dagen (en nachten) bezet door actievoerders van Extinction Rebellion. Een ultieme poging om de kap van het eeuwenoude bos te voorkomen? In elk geval is de actiegroep erin geslaagd om landelijk aandacht te vragen voor het lot van de oude bomen.

Sterrebos
Sterrebos met op de achtergrond VDL Nedcar | Foto: Arno Huis in ’t Veld

Standpunt NMF Limburg

Hoewel de Natuur en Milieufederatie Limburg (NMF Limburg) niet betrokken is bij de protestactie, kunnen we er sympathie voor opbrengen en begrijpen we goed dat er maatschappelijk verzet is tegen het voornemen van VDL Nedcar om 750 bomen te ruimen voor de inrichting van een tweede productiehal. Vooral omdat de beoogde nieuwe opdrachtgever, de Amerikaanse startup Rivian, nog niet definitief heeft gekozen voor de autoproducent in Born. Ook voor de NMF Limburg was en is dit nog altijd een heikel punt. Eerder hebben we ons standpunt hierover als volgt verwoord:

Als maatschappelijke organisatie zijn wij niet blind voor het belang van VDL Nedcar voor de economie en werkgelegenheid van Limburg en de Westelijke Mijnstreek in het bijzonder. Wij hebben er dan ook begrip voor dat de provincie zich inspant om banen voor onze provincie te behouden, zeker in deze moeilijke economische tijd. Maar niet ten koste van alles.
Wij verzetten ons tegen het op voorhand kappen van een eeuwenoud bos voor de aanleg van een nieuwe productielijn, terwijl de autosector wereldwijd krimpt en VDL Nedcar nog geen nieuwe opdrachtgevers heeft gevonden. Overal in ons land zijn er plannen en initiatieven om bomen aan te planten met het oog op klimaatadaptatie en het vastleggen van de CO2-uitstoot. In dat licht bezien valt het kappen van een eeuwenoud bos niet uit te leggen.

Lees het hele bericht Banen versus bomen uit mei 2021.

Natuurcompensatie

VDL Nedcar belooft ruimhartige natuurcompensatie, maar daarbij wordt wat ons betreft voorbijgegaan aan het feit dat verlies van een bosecosysteem met meer dan 200 jaar oude bomen en aantasting van een rijksmonumentaal landgoed onmogelijk te compenseren valt. Boekhoudkundig mag het compensatieplaatje dan wel kloppen, in de praktijk duurt het minstens een eeuw om enigszins vergelijkbare natuurwaarden terug te krijgen. Daarnaast zijn er in ons land nog maar heel weinig van dit soort oude boskernen overgebleven. Daar moeten we zeer zuinig op zijn, gezien de bijzondere natuurwaarden en hoge biodiversiteit. Ook zal de nog te ontwikkelen natuur voorlopig veel minder CO2 opslaan dan het bestaande bos nu doet. Bovendien blijkt uit de praktijk dat compensatie vaak niet leidt tot eenzelfde kwaliteit natuur als welke verloren is gegaan. Welke garanties zijn er en wie ziet erop toe dat dit nu wel het geval is?

Ten slotte willen we nog opmerken dat we geschrokken zijn van de berichtgeving over de manier waarop de actievoerders in het Sterrebos worden bejegend door de autoriteiten. Het is op zijn minst opmerkelijk dat een vreedzame protestactie gepaard gaat met een overmacht aan politie en particuliere beveiliging. Ook zouden de grondrechten van de demonstranten – waaronder recht op water en voedsel – te allen tijde gewaarborgd moeten zijn. Laten we zuinig zijn op onze zeldzame oude bossen en zij die dit willen beschermen en het daarvoor opnemen!

 

Wil je reageren? Neem contact met ons op

Profiel Bart Cobben

Bart Cobben

Ruimtelijke ordening, natuur en landschap

Bereikbaar: Ma t/m vr

06-21106447 E-mail LinkedIn