Steun oproep aan Tweede Kamer: Behoud dierrechten en melkquota

23 september 2013

Steun oproep aan Tweede Kamer: Behoud dierrechten en melkquota

Volgende week neemt de Tweede Kamer een besluit over het vrijgeven van het aantal varkens, kippen en koeien in Nederland. Tot nu toe werd dit ingeperkt door regelingen als het melkquotum en de dierrechten. Wanneer deze per 2015 worden afgeschaft, kunnen boeren hun aantallen dieren onbeperkt laten groeien. Het gevolg kan zijn dat er meer megastallen en mestverwerkers komen, ook is er een groter risico op uitstoot van ammoniak en fijn stof en op verspreiding van ziektes.

De besluitvorming is onverwacht vervroegd. Morgen (dinsdag 24 september) staat de Mestwet ter behandeling op de agenda van de Tweede Kamer (vanaf 17.00 uur). De stemming is volgende week. Dat vraagt dus improvisatie. Samenwerkende milieu-organisaties (onder wie De Natuur- en Milieufederaties) hebben enkele concept-amendementen opgesteld, die morgen naar alle verwachting zullen worden ingediend. Om te zorgen dat hun zorgen aandacht krijgen, en de amendementen voldoende steun, kun jij een handje helpen

Doe mee!

Stuur onderstaande oproep per e-mail aan een of meer van de hieronder genoemde Kamerleden. Zo mogelijk nog vandaag, maar uiterlijk voor dinsdagmiddag 24-9 17.00 uur.

Geachte Tweede Kamerlid,
Ik maak me grote zorgen over de leefbaarheid en volksgezondheid in Limburg en de rest van Nederland door de toename van het aantal dieren in de veehouderij, als in 2015 dierrechten en melkquota worden afgeschaft. Ik roep u dan ook dringend op de dierrechten voor kippen en varkens te handhaven en bovendien dierrechten voor koeien in te voeren. Schrap daarvoor artikel 77 uit de Mestwet en voer een nieuw artikel in dat de dierrechten voor koeien vastlegt.
Zonder het systeem van dierrechten voor koeien, varkens en kippen zal de veestapel in Limburg en de rest van Nederland verder groeien met alle gevolgen van dien voor de uitstoot van ammoniak en fijnstof, geurhinder en aantasting van landschappelijke kwaliteit. Daarvan ben ik van overtuigd. Ik zie bij mij in de buurt al boeren hierop anticiperen door grotere stallen te bouwen en bijvoorbeeld meer jongvee te houden. U kunt hier als Tweede Kamer-vertegenwoordiger een stokje voor steken. Ik verzoek u dan ook om de melkquota en dierrechten te behouden en uit te breiden voor koeien.

Stuur je mail naar:
Sjoera Dickers (PvdA-woordvoerder): s.dikkers@tweedekamer.nl
Helma Lodders (VVD-woordvoerder): h.lodders@tweedekamer.nl
Carla Dik Faber (CU-woordvoerder): c.dik@tweedekamer.nl
Otwin van Dijk (PvdA, uit Doetinchem): o.vdijk@tweedekamer.nl
John Kerstens (PvdA, uit Arnhem): j.kerstens@tweedekamer.nl
Yasemin Cegerek (PvdA, uit Apeldoorn): y.cegerek@tweedekamer.nl
Remco Dijkstra (VVD, uit Lienden): r.dijkstra@tweedekamer.nl
Anouschka van Miltenburg (VVD, uit Zaltbommel): Voorzitter@tweedekamer.nl
Reinette Klever (PVV, uit Ermelo): r.klever@tweedekamer.nl
Jaco Geurts (CDA, uit Barneveld): j.geurts@tweedekamer.nl
Alexander Pechtold (D66, uit Wageningen): a.pechtold@tweedekamer.nl
Norbert Klein (50Plus, uit Hoevelakent): n.klein@tweedekamer.nl
Marianne Thieme (Partij voor de Dieren, oorspr. uit Ede): m.thieme@tweedekamer.nl
Sharon Gesthuizen (SP, uit Millingen aan de Rijn): s.gesthuizen@tweedekamer.nl

Petitie

Over de wet, de amendementen en de moties wordt dinsdag 1 oktober 2013 gestemd. Om 13:45 uur bieden Natuur & Milieu, Milieudefensie en De Natuur en Milieufederaties een petitie aan voor het behoud van de dierrechten en het melkquotum aan Mariet Hamer, commissievoorzitter Economische Zaken.

Verslag van het debat op 24 september

Verslag van het debat over de mestwet door Wyke Smit. Smit is adviseur public affairs voor diverse natuur en milieuorganisaties.

‘Op 24 september vond het debat over de mestwet en de meststoffenwet plaats. Het volledige verslag is hier te vinden. Het debat ging wel en niet over dierrechten. Alle sprekers hadden het erover. Dijksma zei dat het nu niet op de agenda stond, maar wijdde er wel een blok aan en nam het amendement van D66 en CU over dat de dierrechten niet per Koninklijk Besluit, maar bij Algemene Maatregel van Bestuur moeten worden afgeschaft. De voorhang is een procedure in het Nederlandse parlementaire systeem die een extra controlemogelijkheid aan het parlement geeft bij de invoering van een Algemene Maatregel van Bestuur of een ministeriële regeling. Het gaat formeel om parlementaire betrokkenheid bij gedelegeerde regelgeving. Een voorhangprocedure wordt ook wel geclausuleerde delegatie genoemd. De term delegatie duidt erop dat de wetgever (regering en parlement) een deel van zijn wetgevende bevoegdheid overlaat aan een ander ambt, bijvoorbeeld aan een minister. Geclausuleerd wil zeggen, dat de regering tegelijkertijd beperkt wordt in zijn vrijheid om op het betreffende gebied besluiten te nemen. Dijksma zegt dat half november de ex ante evaluatie van het sectorvoorstel met een duiding van het Kabinet (EZ én I&M) naar de Tweede Kamer komt. Dan zal er nogmaals hierover gesproken worden. Maar de toon is in dit debat gezet en ik denk dat dat van groot belang is geweest. ChristenUnie (CU) en PvdA refereerden aan de ontvangen e-mails van bezorgde burgers; dit heeft duidelijk effect gehad maar het debat is bepaald nog niet afgelopen! Later dit jaar zal het debat over dierrechten nogmaals worden gevoerd, en met name CU twijfelt wat dan te doen. VVD, PVV, CDA en SGP hebben samen met de ChistenUnie een meerderheid.’

Steun oproep aan Tweede Kamer: Behoud dierrechten en melkquota