Stichting Natuur en Milieu wil bijmengplicht biobrandstof schrappen

14 juli 2008

Stichting Natuur en Milieu wil bijmengplicht biobrandstof schrappen

Stichting Natuur en Milieu vindt dat Nederland zo snel mogelijk een einde moet maken aan de verplichte bijmenging van biobrandstof. Begin juli heeft de Milieucommissie van het Europees Parlement al gekozen voor lagere ambities voor de bijmenging van biobrandstof, gezien de problemen met duurzaamheid en de gestegen voedselprijzen. De Milieucommissie zet voor het jaar 2015 in op een aandeel van slechts vier procent biobrandstoffen èn hernieuwbare energie, zoals elektriciteit uit windenergie. Nederland houdt nog steeds krampachtig vast aan de doelstelling dat in 2010 5,75% van alle benzine en diesel uit biobrandstof moet bestaan. Deze doelstelling is volgens Stichting MIlieu en Natuur niet meer te verantwoorden. Ook het net verschenen Britse Gallagher-rapport over de invloed van biobrandstoffen op voedselprijzen is helder: schroef de ambities over biobrandstoffen nu terug. De Britse regering heeft inmiddels de criteria voor het bijmengen van biobrandstof aangescherpt en haar verplichte bijmengdoel voor 2010 losgelaten. Stichting Natuur en Milieu wil dat Nederland ook afstapt van de bijmengverplichting voor 2010 en 2020.

Tags: