Stikstofproblematiek in Limburg vraagt om lokale én landelijke maatregelen

24 oktober 2019

Stikstofproblematiek in Limburg vraagt om lokale én landelijke maatregelen

De stikstofdepositie in Limburg behoort, met de andere veedichte provincies (Noord-Brabant, Gelderland, Overijssel, Utrecht, Drenthe), tot de hoogste van ons land. Teveel stikstofdepositie leidt tot overbemesting van de natuur en verzuring van de bodem. Met forse schade aan de natuur tot gevolg.

Nationaal Park De Maasduinen
Nationaal Park De Maasduinen (Foto: Frans Schouwenburg)

 

Landelijke maatregelen nodig

In een brief aan de Statencommissie Ruimte Landbouw Natuur geven we aan dat gebiedsgericht maatwerk rondom Natura 2000-gebieden nodig is, maar onvoldoende om de natuur te laten herstellen. Wij pleiten dan ook voor meer landelijke (generieke) maatregelen om de stikstofuitstoot terug te dringen. Niet alleen de landbouw, maar alle sectoren moeten wat ons betreft evenredig bijdragen aan de benodigde reductie.

We zijn ons ervan bewust dat de stikstofproblematiek complex is. Samen met Limburgs Landschap en Natuurmonumenten willen we graag met de provincie en andere partijen samenwerken om een duurzame oplossing dichterbij te brengen.

Meer info over de gevolgen van stikstof op de natuur?

Lees onze brief aan de Statencommissie

 

Tags: