Stilstand is achteruitgang

19 april 2005

Stilstand is achteruitgang

Milieufederatie roept in folder op om de kansen van de Kaderrichtlijn Water te benutten

De Kaderrichtlijn Water biedt veel kansen. Deze boodschap moet volgens de Milieufederatie bij alle Limburgse bestuurders tussen de oren komen. De 12 provinciale Milieufederaties en stichting Natuur en Milieu hebben de daarom een folder uitgebracht. Deze brochure gaat over de Kaderrichtlijn Water (KRW) en wat deze voor Nederland betekent.

De nadruk wordt gelegd op de kansen voor waterkwaliteit en ecologie bij een goede systematische uitvoering van de KRW. Naast algemene maatregelen op landelijk niveau liggen er veel kansen voor gebiedsgericht beleid. Er wordt vaak vergeten hoeveel succesvolle maatregelen in de praktijk al genomen zijn.

De brochure illustreert aan de hand van voorbeeldgebieden (onder meer het Swalmdal in Limburg) hoe de KRW kan bijdragen aan een goede waterkwaliteit. In haar voorwoord benadrukt de verantwoordelijk Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat Melanie Schulz van Haegen dat “de KRW kansen biedt. De voorbeeldgebieden bevestigen dat positieve beeld. De KRW betekent namelijk niet altijd kommer en kwel met moeilijke opgaven uit Brussel. De KRW biedt juist vele kansen.᾿

Tags: